Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Transport i distribució
 Envasat i condicionament del producte segons requisits del/de la client/a.

Distribuïm puntualment 3.500 t de productes cada dia.

 

 La nostra gran capacitat de producció, d’envasat, de càrrega i de distribució fan possible atendre qualsevol demanda i ens garanteix una ENTREGA PUNTUAL en la data, el termini o el període que desitgi el/la nostre client/a.


HARINERA VILAFRANQUINA disposa d’una àmplia flota de vehicles de transport dedicada exclusivament a la distribució dels seus productes tant en cisternes a granel com ensacats. A més, derivacions particulars de ferrocarril o les instal·lacions portuàries pròpies de càrrega permeten, des de l’interior de les nostres indústries, la càrrega ràpida d’importants quantitats de blat, farina o sèmola amb destinació a qualsevol punt del MERCAT NACIONAL o a l’ EXPORTACIÓ.


Exportem quantitats superiors a les 290.000 t anuals de cereals i a 155.000 t anuals de productes elaborats a Europa, Àfrica, Amèrica i l’Orient Mitjà.