Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Capacitat de selecció
 POTENCIAL DE COMPRA I GRAN CAPACITAT D’EMMAGATZEMATGE.

RIGUROSA SELECCIÓ DE LA MATÈRIA PRIMERA.
ELS MILLORS BLATS.

 

El nostre volum d’operacions i la nostra dimensió requereixen i fan possible una estreta relació amb l’àmbit agrícola, amb un contacte  permanent amb una extraordinària diversitat d’agricultors/es i cooperatives. Les bases del nostre èxit són fomentar les varietats de blat més adequades, millorar la relació qualitat /preu, controlar l’adequada transició entre campanyes cerealistes i un minuciós procés de selecció, anàlisi, classificació i condicionament de la matèria primera.

Disposar d’una gran capacitat d’emmagatzematge és un factor important que influeix molt positivament en aspectes relacionats amb la qualitat final del producte elaborat: garanteix un producte homogeni en el temps i la imprescindible REGULARITAT en tots els subministraments.

A més, a això hi sumem quelcom que caracteritza totes les nostres sitges d’emmagatzematge: el gran nombre de cel·les que les componen. Aquestes cel·les ens permeten disposar de totes les varietats de blat necessàries, fer-ne una classificació rigorosa, un mesclat perfecte i, en definitiva, oferir als/a les nostres clients/es tota l’extensa varietat de farines i sèmoles que sol·liciten.

Rigorosa selecció, control i classificació de la matèria primera. Traçabilitat.

355 cel·les per classificar les matèries primeres i els productes finals de manera òptima.