Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Capacitat de producció
 
CAPACITAT DE PRODUCCIÓ ÉS CAPACITAT DE RESPOSTA.

EQUIPS MODERNS I DIVERSITAT
DE PROCESSOS PER ELABORAR EL PRODUCTE FINAL DESITJAT.
   
La rigorosa labor prèvia realitzada en seleccionar la matèria primera té la seva continuïtat a les nostres plantes de producció, que disposen de la maquinària i els equips tecnològicament més avançats. Això ens permet optimitzar la producció en tots els aspectes, entre els quals destaquem el qualitatiu.A més de produir tota l’extensa gamma de farines i sèmoles tradicionals, les nostres instal·lacions estan perfectament preparades per elaborar productes finals especials a través de processos addicionals de mesclat, assecat, micromòltes, granulat o incorporació a les farines dels additius i/o micronutrients que el/la client/a sol·liciti.

HEM SUPERAT UNA PRODUCCIÓ ANUAL
DE 1.100.000 TM. DE PRODUCTES FINALS