Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Envasos i presentacions

Els nostres equips d’envasat i embalatge permeten subministrar el producte final amb el format i en les condicions sol·licitades pel/per la client/a.

Procés d’envasat automatitzat, sense manipulacions, a fi de garantir una seguretat alimentària,  a més de protegir i aïllar el producte.Les presentacions més usuals són les següents:PRODUCTES A GRANEL
Farines, Sèmoles, Segó de blat, Subproducte i Cereals

PRODUCTES A GRANEL GRANULATS O EN PÈL·LETS
Subproductes

ENVASOS

Format d’envàs
Material envasos
Envasos utilitzats per a:
-Bossa 1 kg.
Paper (Multicapa)
Farines
-Bossa 2 kg.
Paper (Multicapa)
Farines
-Bossa 5 kg.
Paper (Multicapa)
Farines i Sèmoles
-Bossa 10 kg.
Paper (Multicapa)
Farines
-Sacs 20 kg.
Paper (Multicapa)
Segó de blat
-Sacs 25 kg.
Paper (Multicapa) o Polipropilè
Farines, sèmoles i segó de blat
-Sacs 50 kg.
Polipropilè, Cotó, Mixt,…
Farines (exportació)

ENVASOS ESPECIALS

Format d’envàs
Material envasos
Envasos utilitzats per a:
-Big Bags 750 kg.
Polipropilè / polietilè 
Farines, sèmoles i segó de blat
-Big Bags 1.000 kg.
Polipropilè / polietilè 
Farines, sèmoles i segó de blat

EMBALATGES

Paletes
Eslingues
Mercaderia retractilada amb film de polietilè 
Mercaderia subjectada amb fleixos