Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Altres productes

Obtinguts en diferents fases del nostre procés, també comercialitzem:

Farina baixa
Es tracta d’una farina resultant del procés de producció de sèmoles. En la mòlta del blat dur, totes les partícules inferiors a 180 μ se separen i se n’obté aquesta farina.

Destaca el seu color groguenc, característic del blat dur, i s’utilitza principalment com a excipient per elaborar altres productes i principis actius i per a d’altres usos industrials no alimentaris.

Blat trencat


Germen


Farina baixa