Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
POLÍTICA D'EMPRESAEl Grup HARINERA VILAFRANQUINA (GRUP HV) està format per les empreses farineres següents: HARINERA VILAFRANQUINA, SA, GURIA, SA, HARINERA DEL PISUERGA, SAU i LA PREFERIDA, SA.
Es tracta d'empreses agroalimentàries, líders al sector de la molineria, que estan compromeses amb els seus clients, amb la societat en general, amb el medi ambient, amb la seguretat i la salut, i amb la igualtat entre totes i tots.

Entenem que, en compliment d'aquests compromisos, hem de:

  • Generar valor als negocis, buscant la competitivitat, l'equilibri i la solidesa financera de l'empresa, sempre a través de polítiques responsables i sostenibles.
  • Satisfer els requisits que ens siguin d'aplicació, tant els sol·licitats pels nostres clients, com els legals i reglamentaris, així com totes les normes a les quals ens acollim voluntàriament (BRC, ISO14001, ISO45001, GMP+, Halal, Kosher…).
  • Promoure la millora contínua dels nostres productes i serveis, dels nostres processos i condicions de treball.
  • Assegurar el compliment dels requisits legals existents en matèria de seguretat alimentària en tots els nostres processos i productes, garantint així el subministrament de productes segurs, legals i autèntics.
  • Defensar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la feina, la no discriminació, la participació de les persones, la seva formació i qualificació professionals, prioritzant la promoció interna per sobre de la contractació externa i considerar la seva opinió com un valor necessari per garantir el nostre futur.
  • Desenvolupar la prevenció i mitigació de la contaminació a través dels programes ambientals.
  • Generar ambients de treball que previnguin els incidents, els accidents i les malalties laborals, els danys a la propietat i a tercers, establint un control permanent sobre els perills, els riscos i les oportunitats en pro de la seguretat i la salut en el treball.
  • Assegurar la correcta informació i comunicació d'aquesta Política d'empresa i d'objectius de gestió a totes les persones de la nostra organització.
Perseguim la PARTICIPACIÓ ACTIVA DE TOTHOM, cercant la SATISFACCIÓ DELS NOSTRES CLIENTES i el COMPLIMENT DELS NOSTRES PROPIS COMPROMISOS, per tal de GARANTIR LA NOSTRA SUPERVIVÈNCIA COM A ORGANITZACIÓ i INTENTAR ASSOLIR L'EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIAL a través de la consecució dels objectius.
La Direcció
Josep Solà Vilanova–Direcció General