Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Garantia de qualitat
 
ELS NOSTRES PRODUCTES: GARANTIA DE QUALITAT. EL CENTRE EXPERIMENTAL DE PANIFICACIÓ I INVESTIGACIÓ
   


La QUALITAT és el nostre objectiu. Els/Les nostres professionals i les prestacions tecnològiques dels nostres mitjans de producció, ho fan possible. Dia a dia, a les nostres instal·lacions es fan controls reològics, físico-químics i microbiològics sistemàtics, i tests complets de panificació per a tot tipus de pans, incloent-hi els precuits i congelats. Estem capacitats per elaborar qualsevol farina o sèmola que el/la client/a necessiti i tenim els mitjans per complir exactament les especificacions tècniques sol·licitades. En el nostre CENTRE EXPERIMENTAL DE PANIFICACIÓ I INVESTIGACIÓ desenvolupem, provem i formulem noves farines i sèmoles segons les necessitats de cada client, ja sigui artesanal o industrial.

 
 
 
 
QUALITAT + EFICIÈNCIA + SEGURETAT ALIMENTÀRIA = 3.000 CLIENTS.