Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Garantia sanitària, seguretat alimentària i sistema de gestió integral

El procés de classificació dels cereals, la mateixa elaboració del producte, l’emmagatzematge de les farines i sèmoles obtingudes i l’envasat d’aquests productes finals s’activen i controlen íntegrament per mitjans informatitzats.

Aquesta mateixa automatització, acompanyada de l’exhaustiu control a què es sotmeten tots els inputs del procés, ens permet oferir, a clients i persones consumidores, una GARANTIA SANITÀRIA total i una SEGURETAT ALIMENTÀRIA absoluta.

A més, el Sistema de Gestió Integral implantat i certificat segons la norma BRC (The British Retail Consortium), l’aplicació de mètodes APPCC o les tècniques desenvolupades al nostre centre experimental de panificació i investigació i a tots els nostres laboratoris d’anàlisi i control, són eines que ens permeten garantir la QUALITAT, tant dels productes finals transformats com del cereal que directament comercialitzem, amb la corresponent selecció i classificació prèvies.

Una proba evident del nostre compromis amb la salut i la seguretat a la feina és la certificació també del sistema de gestió integral segons les normes ISO 45001:2018 i ISO 14001:2004, aixi com el respecte al medi ambient. Tot això, juntament amb la nostra política d´igualtat entre totes les persones treballadores, ens permet d´elevar la categoria dels nostres objectius al nivell de QUALITAT TOTAL.