Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Tradició, realitat... i futur
 
HARINERA VILAFRANQUINA és l’empresa LÍDER del sector fariner espanyol i una de les més importants de l’àmbit comunitari. Està especialitzada en l’elaboració de farines i sèmoles de blat i en la comercialització de cereals. Una companyia que, des del 1969 i recollint la més pura TRADICIÓ farinera, ha desenvolupat una política orientada a obtenir una SOLIDESA que li ha permès una contínua expansió i reinversió en noves instal·lacions, fins a assolir la qualitat en els productes i en el servei, que ens exigeixen i que aprecien tots/tes els/les nostres clients/es.

Disposem dels mitjans i la infraestructura tècnica que caracteritzen una gran empresa. Però també d’un equip humà qualificat amb ànsies de millorar i innovar en un sector de secular tradició.
A tot això hi afegim el nostre coneixement i forma de ser, amb il·lusió per les coses ben fetes i la màxima professionalitat. La nostra voluntat  és continuar consolidant el PRESTIGI obtingut.

 

LA PRIMERA COMPANYIA DEL SECTOR FARINER ESPANYOL