Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
HV en imatges
Conegui’ns millor visualitzant breus fragments videogràfics sobre la nostra companyia.
(Cada un dels vídeos disponibles té la duració aproximada que s’hi indica. Per a visualitzar cada fragment, seleccioni’l fent clic sobre la fotografia corresponent)
 
La nostra passió
19" aprox.
 
Els orígens
27" aprox.
 
Fins a l’actualitat
12" aprox.
 
Recepció dels blats
42" aprox.
 
Emmagatzematge del blat
31" aprox.
 
Procés de molturació
25" aprox.
 
Productes finals
33" aprox.
 
Envasat i distribució
33" aprox.
 
Qualitat total
19" aprox.