Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Estat d'Informació No Financera