Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat

GRUPO HV signa un conveni de col·laboració amb la FESBAL (Federación Española de BANCOS DE ALIMENTOS)

Solidaris i compromesos amb la societat


És un plaer per a nosaltres informar-vos que el passat 22 d'abril, a Madrid i a la seu de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS (FESBAL), es va dur a terme l'acte de signatura d'un important conveni de col·laboració entre aquesta entitat, representada pel seu director general Sr. Manuel Juristo Sánchez, i GRUPO HV, representat pel nostre estimat directiu i company Sr. Carlos Rodríguez Mayo.

El conveni té com a objectiu establir el marc jurídic de col·laboració que regularà la DONACIÓ d'aliments de GRUPO HV a diversos BANCS D'ALIMENTS pertanyents a la FESBAL. En concret, els BANCS D'ALIMENTS que rebran aquesta donació són tots aquells situats a les províncies on les diverses companyies pertanyents a GRUPO HV disposen d'algun centre de producció, això és: Àvila, Barcelona, Cadis, Lleida, Navarra, Palència i Saragossa.

La quantitat donada pot arribar a la xifra de 64 tones mètriques l'any, segons l'aliment que escullin els bancs entre les nostres pastes alimentàries i farines empaquetades. Això serà decisió del client, segons les seves prioritats o necessitats.

La FESBAL té com a objectius la promoció, coordinació, orientació i col·laboració en les activitats dels BANCS D'ALIMENTS; l'acostament dels bancs; l'elaboració d'estadístiques i publicitat comunes juntament amb el desenvolupament d'un assessorament jurídic i administratiu; la seva representació davant dels organismes de l'Administració Central i davant d'altres entitats sense ànim de lucre i empreses que faciliten aliments o que ajuden en un sector de competència de l'activitat dels bancs; en definitiva, la prestació de tots els serveis els quals, segons el parer de la FESBAL, puguin ajudar-los a assolir el bon fi de la distribució gratuïta dels aliments entre les persones més necessitades de la societat, a través d'entitats benèfiques.

De la seva banda, GRUPO HARINERA VILAFRANQUINA (GRUPO HV), és un grup empresarial i industrial format per diverses societats mecantils, la societat capçalera del qual és la companyia "2000 HOLDING FARINERA VILAFRANQUINA, S.L.", a més de les societats depenents següents, com són entre d'altres: "HARINERA VILAFRANQUINA, S.A.", "GURIA, S.A.", "HARINERA DEL PISUERGA, S.A.U.", "OROMAS, S.A." i "LA PREFERIDA, S.A.".

GRUPO HV forma un conjunt d'empreses que basa la seva filosofia en una aposta clara per la responsabilitat civil, entre altres aspectes. Actualment, aquesta voluntat se centra i es concentra en l'acció i el compromís solidaris anunciats aquí, procurant i facilitant el lliurament d'aliments a col·lectius socials desfavorits especialment i a les persones de la nostra societat que realment els necessiten, a través dels BANCS D'ALIMENTS i de les diverses entitats benèfiques homologades.

Ens sentim orgullosos d'aquesta col·laboració!