Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
HV aconsegueix la certificació del seu sistema de gestió integral conforme a les normes OSHAS 18001 i ISO 14001El sistema de gestió integral d’HV ha estat mereixedor de la corresponent certificació segons les normes internacionals OSHAS 18001 i ISO 14001. L’entitat acreditada que ens ha certificat ha estat la prestigiosa DET NORSKE VERITAS (DNV). Aquest nou reconeixement de la bondat del nostre sistema de gestió se suma als aconseguits en el passat, quan es van obtenir les certificacions segons les normes de qualitat ISO 9001 i BRC.

Hem integrat un sistema de gestió de la salut i la seguretat a la feina (SGSST), com a part integrant de la nostra estratègia de gestió de riscos i adaptar-nos així als canvis legislatius i protegir la nostra plantilla.

Es tracta de fomentar uns entorns de treball segurs i saludables, en oferir un marc que permeti la nostra organització d’identificar i controlar coherentment els riscos de la salut i la seguretat, reduint el potencial d’accidents, donant suport al compliment de les lleis i millorant la productivitat en general.

OHSAS 18001 és l’especificació d’avaluació reconeguda internacionalment per als sistemes de gestió de la salut i la seguretat a la feina.

Per la seva banda, la ISO 14001 és una norma acceptada internacionalment que estableix com implantar o com integrar, com seria en el nostre cas, un sistema de gestió mediambiental (SGM) eficaç. S’ha concebut per gestionar el delicat equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció de l‘impacte mediambiental.

Hem identificat els aspectes del negoci que tenen un impacte sobre el medi ambient i s’han definit uns objectius de millora, a més de desenvolupar un programa de gestió per assolir-los.


I recordin:

Tots hem de vetllar pel medi ambient.

A HV no oblidem que treballem amb un fruit de la terra.