Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Nova Farina Especial Seca

Farina V-15/8e.

Recentment, Harinera Vilafranquina, S.A. ha iniciat la comercialització de la farina V-15/8e.
És el resultat de la insistència dels nostres clients perquè desenvolupéssim una farina elaborada especialment per a utilitzar-la com a farina d’empolsar.

Amb la seva textura i baixa humitat, s’aconsegueix una magnífica fluïdesa i dosificació, a la qual cosa s’ha d’afegir una millor conservació, cosa que evita problemes de floridures i insectes. Aquests serien els principals avantatges derivats de la utilització d’aquesta farina, encara que n’existeixen d’altres, que seguidament li expliquem per completar la informació.

Es comercialitza en sacs de 25 Kg/unitat.
El resultat ha superat les expectatives. Provi-la!

Per què li recomanem?
- Disminució d’un 20% a un 30% del consum habitual a les farineres gràcies a la seva major capacitat d’absorció pel fet de ser una farina seca, i per la seva alta regularitat en les dosificacions baixes de les farineres gràcies a la seva gran fluïdesa.

- S’evita un gran percentatge de peces obertes en el plegat a causa d’un excés de farina a les dosificacions habituals, per la seva fluïdesa és possible una dosificació baixa d’aquesta farina fins a dosis mínimes.

- Es redueixen sensiblement les fallades en els mecanismes de detecció de pas de les peces (capacitatius o cèl·lules), ja que les farines seques tenen poca adherència a la seva superfície.

- Com a conseqüència de la baixa humitat d’aquesta farina, es dificulta el possible desenvolupament de larves i la proliferació d’insectes. També s’evita que la farina es floreixi en els racons del procés per excés de farina i humitat.

- Per la seva granulometria i fluïdesa s’evita que es produeixin voltes en les farinadores evitant els inconvenients provocats per els moments en què no es dosifica farina.

- Per la seva poca adherència ajuda a mantenir les cavitats (bosses) de les càmeres de repòs més temps netes, i s’evita en gran mesura la formació dels empastaments de farina humida.