Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
HV aconsegueix la Certificació GMP+  (Feed Safety Certification  - Certificació d’innocuïtat dels aliments)Poc després d’obtenir la certificació pel seu sistema de gestió integral segons les normes OSHAS 18001 i ISO 14001, que caldrà afegir als reconeixements aconseguits anteriorment de conformitat amb les normes de qualitat ISO 9001 i BRC, la nostra companyia HARINERA VILAFRANQUINA obté una nova i valuosa certificació: la GMP+ FSA (Feed Safety Assurance).
 
La norma GMP+ FSA (sigles en anglès que signifiquen Bones practiques de fabricació) estableix les condicions i requisits necessaris per assegurar la higiene a tota la cadena d’aliments per a animals.
 
De fet, la GMP+ INTERNACIONAL és una organització independent que estableix les normes per al control de la qualitat dels aliments per a animals durant les fases de producció, emmagatzematge, transport i comercialització.
 
La Certificació GMP+ implica que un proveïdor disposa d’un sistema de control de la qualitat que compleix amb els requisits de la norma GMP+ FSA i que està basat en els principis de l’APPCC (Anàlisi de perills i punts de control crítics), segons la legislació aplicable i els requisits addicionals de les parts interessades al mercat.
 
En definitiva, HARINERA VILAFRANQUINA està degudament acreditada per garantir la producció i comercialització d’aliments segurs per als animals i, en conseqüència, són saludables per als consumidors dels productes derivats dels animals.